teaserMarktBreda.jpg teaserWever.jpg teaserBoerderijDorst.jpg

De studie

Over de schouder van Adriaan van Campen, zijn familie en kennissen, wordt gekeken naar de maatschappelijke omstandigheden in de Baronie tijdens de 18de eeuw. De levenswandel van deze crimineel wordt als een ‘rode draad door de geschiedenis’ gebruikt, van zijn geboorte als bastaard van een schepen uit Baarle, tot zijn terechtstelling op de markt van Breda. Daarbij komen tal van aspecten aan de orde: familie- en erfrecht, strafrecht, dorps- en landsbestuur, het dagelijks leven, de mores rond huwelijk, geboorte, doop en begrafenis, etc. Nu reeds kan gesteld worden, dat het leven van Adriaan zeer opmerkelijk was en dat ook de neerslag in archieven tal van vragen oproept. Alles wat de onderzoekers tegenkwamen tijdens hun speurtochten door verschillende archieven in Nederland en België, wordt zo goed mogelijk verklaard; alles geannoteerd en voorzien van bronverwijzingen. Deels aan de hand van brandbrieven die door Adriaan zijn geschreven, deels door middel van door de rechtbank ingewonnen informaties en beëdigde verklaringen, kon de rechtsgang in 1787 worden gereconstrueerd. De verzameling van deze bronnen, verklaringen, extracten en verslagen is enorm. Door schepen- en andere archieven van Breda, Bavel, Ginneken, Ulvenhout, Oosterhout en Dongen naast elkaar te leggen, werden leemten opgevuld en kon de lijst van vermeende criminele zaken gecompleteerd worden. Niet voor niets wordt deze rechtszaak in Breda als rechtszaak van de eeuw beschouwd.